Aalborgs første Stationsbygning. Retur til forsiden
Aalborgs første Stationsbygning.
Ses her nybygget i 1869
Den store perronhal
blev nedrevet efter 10 år.
Stationsbygningen blev nedrevet i 1908.
 
Billedet er taget fra den ny banegård, i retning mod nord.
Den gamle stationsbygning kan skimtes øverst i billedet til højre for midtten.
Til venstre ses maskindepotet.
Teksten til billedet
fra Illustreret Tidende er:
Jernbanens Aabning
fra Aalborg til Randers.
Sertoget paa Alborgs Jernbanegaard
den 18de September 1869.
Retur til forsiden