18. apr. 2000: Ty 45-20 (til venstre) forlader Wolsztyn med 17 firakslede vogne. Bagest i toget ses OL 49-69.

Til nyhedssiden