Nyt om damptog i Polen

Send dit bidrag til disse Polen dampsider til:                                                             Forside
Nyheder kan dagligt læses her: Wojciech Lis     Behind The Water Tower
Andre sider:
  LOK Report (Se under News - Europa)     KolejeList     SKPL Smigiel og Pleszew     Znin - Wenecji     www.wask.pl (smalspor)     Eisenbahnen in Pommern     Narrow Gauge Railways of the World
Denne hjemmeside er desværre ikke blevet vedligeholdt i lang tid.
Men i forbindelse med en rejse i april 2011 er de sidste nyheder indsamlet: www.jernbaneoplevelser.dk/polen.htm
22. - 26. marts 2010:
Hver dag kører et damplokomotiv to tog mellem Wolsztyn og Poznan.
Og der køres stadig persontog på smalsprbanerne ved Sniegiel og Pleszew.
I Sroda køres der desværre ikke. Men banen ser ud til at være intakt.       Læs mere.
9. december 2007: Ny Køreplan.

10. december 2006: Ny Køreplan.
Det ser ud til at der fortsat køres 2 - 3 ture med damp dagligt.
12. december 2005: Ny Køreplan.
Desuden ser der ud til at være livlig trafik (?) her: Stare Bojanowo Wask. - Smigiel - Wielichowo.
Løst og fast om damptogne i Wolsztyn:
Alt tyder på at kørselen med damptog fortsætter i 2006, med tre tog dagligt.
I efteråret 2005 har følgende maskiner været mere eller mindre køreklare:
Ok22-31
Ol49-7, Ol49-69, Ol49-111
Pm36-2
Pt47-112
Tr5-65
 
Lidt om de ikke køreklare:
I november er Ol49-59 kørt til Pila for at få en ny fyrboks.
Det forventes at Ok1-359 får en hovedundersøgelse i 2006.
Ty2-406 (ex 52 4770) er blevet lakeret.

12. december 2004: Ny Køreplan.

1. april 2004: Maskinløbne er ændret.
14. december 2003: Ny Køreplan.
Sommer 2003: Igen i år vil der fra 1. juli til 31. august 2003 kun være et damplokomotiv i drift, til godstog.
Persontogne fremføres med disellokomotiv i denne periode.
29. maj - 1. juni 2003:     (torsdag-søndag)
OL 49-23, OL 49-69, OL 49-111 kørte gods og persontog.
PM 36-2 Kørte særtog Poznan - Kolobrzeg - Poznan.
Pt47-112 bliver opfyret på mandag. Godstrafiken ser ud til mest at være træ fra Konotop og cement til Powodowo. Egentlig er der ikke de store ændringer vedrørende dampdriften i Wolsztyn. Mangel på lokomotivpersonale, gør at der af og til må bruges diesellokomotiv. Som sædvanligt lykkedes det ikke at købe en køreplan, dnne gang. Hver aften ved 19-tiden, dukker der en skinnbus op i Wolsztyn. Se opslag.
God og billig mad hos "Smakosz", "Mars" og "Europa".
Netto har åben 7 - 21, så der er ingen mangel på forsyninger.
                   
Bidrag fra turdeltagerne:
Dagbogsblade: Lars Henning Jensen
Foto: Jens Vestergaard
Foto: Niels Jensen
Foto: Torben Bay-Johansen
Foto: Martin jakobsen

På Smigielbanen kører skinnbussen helt ud til endeststationen Wielichowo.

Opslag i remisen - set den 1. juni 2003.
Maj 2003: Rapport fra Martin Cresswell.
15. december 2002: Køreplanskifte.
Alt tyder på at man vil forsøge at holde tre maskiner i drift. Dog er der kun en maskine i drift indtil først i januar 2003.
Efterår 2002: Det er blevet sværere at holde damplokomotiverne i gang. Nogle dage kører kun to maskiner.
Det forlyder at godstogs trafikken fremført med damplok, vil ophøre midt i oktober 2002.
3.-8. juni 2002:
Dagbogsnotater fra uge 24 i Wolsztyn, oplevet af Ib og Poul Thor hansen.
       

4.-6. juni 2002: OL49 59 og 69 kørte persontog til Poznan og Zbaszynek-Leszno. Ty45 379 kørte godstog til Wloszakowice med enkelte godsvogne. Ellers ser det ud til at godstrafikken mest handler om cementvogne til Powodowo. Der er tilsyneladende ikke gods til Tuchorza, Rakoniewice og Kargowa. Godsvognene bliver hentet i Zbaszynek.
Smigiel banen kører! I marts har et privat selskab genoptaget trafikken med de røde skinnebusser. Se køreplanen. Sidte nyt: Sommerkøreplanen.
Sommer 2002: Flere af smalsporsbanerne i det nordøstlige Polen kører tilsyneladende endnu(?)
Følg evt. med i udviklingen her: Eisenbahnen in Pommern.
Sommer 2002: Igen i år vil der fra 1. juli til 31. august 2002 kun være et damplokomotiv i drift, til godstog.
Persontogne fremføres med disellokomotiv i denne periode.
Februar 2002
I følge Lok Report http://www.lok-report.de/
har smalsporsbanen ved Smigiel genoptaget persontrafikken.
Ved de andre smalsporsbaner er persontrafikken tilsyneladende stadig indstillet.(?)
Til sommer bliver der nok kørt turristtog - med damp - på nogle af banerne.(?)
Uge 37. september 2001. Rapport fra en tur til Wolsztyn. Skrevet af Martin Cresswell. Engelsk tekst.
Sommer 2001:
For tiden er der mange rygter om at de Polske smalsporsbaner står foran lukning.
Der siges at person trafikken på smalsporsbanerne er indstillet. Dog kører der stadig turristtog på nogle af banerne.
27. juli 2001:
Køreplansiden er opdateret.
Også denne sommer er der kun en godstogs maskine i drift i Wolsztyn. Fra september ventes igen tre maskiner i daglig drift.
7. juni 2001: Omløbsplanen for damplokomotiverne er kommet.
Den største nyhed er forspands kørsel med godstog til Zbazynek. Og godstog til Wloszakowice på Leszno strækningen.
Desværre ser det ikke ud til at der køres til Kargowa og Konotorp. Og heller ikke i år, køres til Grodzisk.
(Publikums køreplanen er desvære ikke kommet endnu).
Uge 42. Oktober 2000: Rapport fra en efterårs tur til Polen. Damp i Wolsztyn og roebaner.
Uge 36. September 2000: Rapport om hvad der sker i Wolsztyn.
af Poul Thor Hansen.
25. august 2000:
Køreplan siden er opdateret og udbygget.
Fra og med september forventes igen tre maskiner i drift i Wolsztyn.
Juni 2000:
Igen i år er der sandsynligvis kun ét damplokomotiv i drift i Wolsztyn, i juli og august.
På grund af lokomotivpersonalets sommerferie.
Ny omløbsplan for damplok i Wolsztyn pr. 28. maj 2000.
17. - 19. april 2000. Rapport fra en Polen tur:

Wolsztyn:
17. apr.: OL 49-59 og OL 49-69 kørte persontogne. Ty 45-20 kørte godstog.
18. apr.: Ty 42-148 trak OL 49-23 til Gniezno for reparation. Ty 45-20 kørte blandt andet et godstog med 17 firakslede vogne til Grodzisk. OL 49-69 hjalp til bag på toget, til Rakoniewice. Et meget sjældent syn!
19. apr.: Ty 42-148 overtog godstogskørslen.
Der er altså stadig mindst tre maskiner i drift.
1. maj 2000 skal der være lokomotivparade i Wolsztyn.
Det er stadig godt at overnatte i maskindepotet.
                              Klik på billedet og se en forstørrelse
Sroda: Ud over at formiddags-toget ikke længere kører, er der ingen ændringer her.
To tranportører er renoveret, så man kan nok stadig være heldig at se godsvogne i toget (?).

Martin Jakobsen


Ny omløbsplan for damplok i Wolsztyn pr. 1. December 1999.
3. - 8. Oktober 1999. Rapport fra en Polen tur:

Wolsztyn:
Ty 42-148 kørte flittigt godstog til Zbaszynek, Tucorsa, Kargowa, Konotop, Grodzisk og Plastowo.
Samt nogle dage det tidlige morgenpersontog til Zbaszynek.
OL 49-81 og Pt 47-65 Kørte persontog. Pt 47 maskinen kørte også et godstog til Kargova.
Med de tre maskiner er man fuldtidsbeskæftiget med at se på damptog. Godstogene begyndte kl 7 om morgenen (efter kaffen på stationen...). Det ser ud til at godsvognene til Wolsztynområdet bliver hentet i Zbaszynek, afgang fra W. ved 17 tiden. Oprangeringen til næste dags godstog sker om aftenen. Derfor: se på vognsedlerne hvor godset skal hen.

I remisen:
Pm 36-2 Nogle utætte kedelrør, forsøgte man at valse.
Tki 3-87 Tilsyneladende køreklar.
Ok 1-359 Overheder under reparation.
OL 49-23 Tilsyneladende køreklar.
Ty 2-406 Plejelstangsleje under reparation. Senere under opfyring.

Udenfor remisen, mere eller mindre køreklare:
Ty 51-223, Ty 1-76, Ty 43-123, Tkt 48-143, Ok 22-31, Ty 5-10 og Ty 45-379.
Pt 47-65 krydser Ty 42-148 i Rakoniewice 7. oktober 1999.

Hørt i remisen: Der bliver ikke kørt roetog i år, da der ikke var blevet betalt for sidste års kørsler. Ol 49 maskinerne kører tender først til Leszno, selvom der er drejeskive der. Det kræves at togmaskinen er tilkoblet toget 40 min før afgang for opvarmning af vognene. Efter indførslen af turen ud til Wschowa er der ikke tid til at dreje.
Der siges at være problemer med at få personale til damplokomotiverne. Efterhånden som de går på pension; kommer der ikke ny til. Der spøges med at lokomotiverne har længere til revisions udløb, end personalet...
Lørdag den 9. okt. skal der igen være damparade, når nogle tyskere kommer kørende med en Br 03 fra Tyskland. Det så ud til at Pm 36, Ty 2-406, Tki 3 og Ok 1 skal opfyres i den anledning.

Overnatning: På sportshotellet = 20 zl pr. seng og i maskindepotet = 28 zl pr seng. Ok begge steder.
"Europa": 0,5 liter Zywiecøl: 3,5 zl, Barszcz suppe: 4 zl, Kotlet Polonez: 14,9 zl, Kaffe: 2 zl, Lody Ambrozja (Is med frugter og cognacsovs): 5 zl. I alt 29,4 zl = ca. 54 kr.

Sroda:
6. oktober: Her er alt som det plejer. Fire damptog om dagen. Px 48-1920 kørte. Togbillet 2,5 zl hver vej. Fotobillet 2 zl.
Px 48-1902 blev der arbejdet med i remisen. Det lille diesellokomotiv Lyd 1-210, ser ikke ud til at være en trussel mod damptogne. En Px 48 maskine var anbragt på en normalsporet godsvogn på Sroda Wask stationen. Det blev oplyst at det var Px 48-1756 der skulle til hovedreparation i Pila (Piwa).

Gniezno:
6. oktober: Ingen godstog. Næste dag godstog med diesel Lxd 2-313 !!!
Det ser ud til at damplokomotiverne kun bliver brugt til turisttog(?). Øv!
Billig overnatning i hotellet ved sportspladsen ca 500 m syd for smalsporsstationen. 65 - 75 zl for et dobbeltværelse.
På hotel "Mieszko" ved den anden sportsplads nord for normalsporet, er prisen ca. det dobbelte.

Martin Jakobsen


25. september 1999: Damplokomotivparade i Wolsztyn. Foranstaltet af Frankfurter Eisenbahnfreunde.
Medvirkende: Pm 36-2, Pt47-65, OL 49-81, Ok1-359, Tki 3-87, Ty42-148, og Tr5-65 (fra Jaworzyna).

24. september 1999: Pm 36-2 køer på på strækningen Poznan - Zbaszynek med optil 130 km/t.
Juli 1999: Siderne opdateret, efter den ny køreplan endelig er dukket op fra Polen.
Retur til forsiden